Start

 

 

lv13sLwów (Królewskie Stołeczne Miasto Lwów, łac. Leopolis, fr. Léopol, jid. לעמבערג Lemberg, lit. Lvovas, niem. Lemberg, ros. Львов, rum. Liov, ukr. Львів, węg. Ilyvó, wł. Leopoli) – jest najwiekszym miastem na zachodniej Ukrainie. Jest również stolicą lwowskiej oblasti. Do roku 1939 Lwów był stolicą należącego do Polski województwa lwowskiego, wcześniej znajdował się w województwie ruskim Korony Królestwa Polskiego. Jako stolica wspomnianych województw, Lwów stanowił jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, a w okresie rozbiorów, główny ośrodek kultury polskiej. Był też stolicą Galicji. Przez kilka stuleci Lwów był głównym ośrodkiem kultury i nauki Polski oraz w trakcie rozbiorów wschodniej części Galicji. W mieście nadal działa Uniwersytet Lwowski (powstały w 1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900). Znajduje się tu cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998. Dzisiejszy Lwów wygląda jednocześnie i wspaniale, i nędznie. Wprawdzie domyw centrum są otynkowane i pomalowane, jakby specjalnie przygotowywały się do jakiegoś święta, lecz tynkuje się tutaj jak popadnie, niezależnie od prawdziwego stanu budynków…

lv13sW roku 1811 władze austiackie zezwoliły na otwarcie szkoły realnej we Lwowie. Czasy wojen napoleońskich opóźniły jej otwarcie do roku 1817. Od początku miała ona charakter techniczny i traktowana była jako zapowiedź utworzenia wyższej szkoły technicznej. Dyrektor Alojzy Uhle (Austriak znający język polski) zachęcał do wykładania przedmiotów w języku polskim. Ukończenie szkoły dawało wstęp na Politechnikę Wiedeńską, do czego zachęcały przyznawane stypendia rządowe. Szkoła realna we Lwowie jako pełna szkoła średnia istniała w latach 1817-1825. W następnych latach zmienione jej profil w kierunku humanistycznym, podczas gdy Galicja potrzebowała szkolnictwa technicznego. W roku 1835 powołano Akademię Realno-Handlową, co było rozwiązaniem połowicznym, bo nauczanie na kierunkach technicznych było poniżej poziomu szkoły średniej.

Dopiero w roku 1843 cesarz Ferdynand I zgodził się na wzmocnienie Akademii trzyletnimi oddziałami o kierunku technicznym i gospodarstwa wiejskiego oraz na powołanie wyższej szkoły we Lwowie pod nazwą Akademii Technicznej (AT). W ciągu jednego roku załatwiono wszelkie sprawy związane z uruchomieniem Akademii i 4 listopada 1844 roku odbyło się uroczyste jej otwarcie. Dyrektorem uczelni był Austriak z Galicji Florian Szindler. Uczelnia miała dwa trzyletnie oddziały – Techniczny i Handlowy i była powiązana ze Szkołą Realną. Akademia mieściła się na rogu ulicy Ormiańskiej i Teatralnej w domu Darowskiego. Siedziba Politechniki Lwowskiej jest przykładem wpływu architektury wiedeńskiej na urbanistykę Lwowa. Autor projektu, Julian Zachariewicz , świadomie zastosował rozwiązania rodem ze stolicy Austrii, nawiązując do wiedeńskiej Technische Hochschule na Karlsplatz…