Start

lv13sLwów (Królewskie Stołeczne Miasto Lwów, łac. Leopolis, fr. Léopol, jid. לעמבערג Lemberg, lit. Lvovas, niem. Lemberg, ros. Львов, rum. Liov, ukr. Львів, węg. Ilyvó, wł. Leopoli) – jest najwiekszym miastem na zachodniej Ukrainie. Jest również stolicą lwowskiej oblasti. Do roku 1939 Lwów był stolicą należącego do Polski województwa lwowskiego, wcześniej znajdował się w województwie ruskim Korony Królestwa Polskiego. Jako stolica wspomnianych województw, Lwów stanowił jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, a w okresie rozbiorów, główny ośrodek kultury polskiej. Był też stolicą Galicji. Przez kilka stuleci Lwów był głównym ośrodkiem kultury i nauki Polski oraz w trakcie rozbiorów wschodniej części Galicji. W mieście nadal działa Uniwersytet Lwowski (powstały w 1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900). Znajduje się tu cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998. Dzisiejszy Lwów wygląda jednocześnie i wspaniale, i nędznie. Wprawdzie domyw centrum są otynkowane i pomalowane, jakby specjalnie przygotowywały się do jakiegoś święta, lecz tynkuje się tutaj jak popadnie, niezależnie od prawdziwego stanu budynków…

[random-image]

lv13sW roku 1811 władze austiackie zezwoliły na otwarcie szkoły realnej we Lwowie. Czasy wojen napoleońskich opóźniły jej otwarcie do roku 1817. Od początku miała ona charakter techniczny i traktowana była jako zapowiedź utworzenia wyższej szkoły technicznej. Dyrektor Alojzy Uhle (Austriak znający język polski) zachęcał do wykładania przedmiotów w języku polskim. Ukończenie szkoły dawało wstęp na Politechnikę Wiedeńską, do czego zachęcały przyznawane stypendia rządowe. Szkoła realna we Lwowie jako pełna szkoła średnia istniała w latach 1817-1825. W następnych latach zmienione jej profil w kierunku humanistycznym, podczas gdy Galicja potrzebowała szkolnictwa technicznego. W roku 1835 powołano Akademię Realno-Handlową, co było rozwiązaniem połowicznym, bo nauczanie na kierunkach technicznych było poniżej poziomu szkoły średniej.

Dopiero w roku 1843 cesarz Ferdynand I zgodził się na wzmocnienie Akademii trzyletnimi oddziałami o kierunku technicznym i gospodarstwa wiejskiego oraz na powołanie wyższej szkoły we Lwowie pod nazwą Akademii Technicznej (AT). W ciągu jednego roku załatwiono wszelkie sprawy związane z uruchomieniem Akademii i 4 listopada 1844 roku odbyło się uroczyste jej otwarcie. Dyrektorem uczelni był Austriak z Galicji Florian Szindler. Uczelnia miała dwa trzyletnie oddziały – Techniczny i Handlowy i była powiązana ze Szkołą Realną. Akademia mieściła się na rogu ulicy Ormiańskiej i Teatralnej w domu Darowskiego. Siedziba Politechniki Lwowskiej jest przykładem wpływu architektury wiedeńskiej na urbanistykę Lwowa. Autor projektu, Julian Zachariewicz , świadomie zastosował rozwiązania rodem ze stolicy Austrii, nawiązując do wiedeńskiej Technische Hochschule na Karlsplatz…

[ik_fb_feed]

 


Facebook